Opplevelsen ordner vi.

Ha ditt kurs eller møte i historiske omgivelser på brenneriet. Våre møtelokaler er tilpasset med dagens behov for wi-fi, lyd og bilde.
Maten er selvsagt en viktig del av dagen, og vårt kjøkken sørger for at dere får forfriskninger gjennom dagen. Lunsjen er tilberedt av regionens råvarer og smaks-satt med kjærlighet til norske mattradisjoner.

 

Våre møtelokaler:

Kornlageret – er på hemsen over potetmottaket. Her er det runde bord og plass til inntil 45 personer. Eller som kinooppsett for 60 personer.
Direksjonen – er i den tidligere kontordelen fra slutten av 1800 tallet og er et unikt lokale med mye detaljer og genuine gjenstander. Styrebord for inntil 18 personer.
Malteriet – er det tidligere maltloftet og har en kapasitet til inntil 90 personer på gruppebord.
Kontakt oss for tilbud på din kurs- og møte opplevelse!

Conferences and meetings.

Have your course or meeting in historical surroundings at the distillery. Our meeting rooms are customized with today’s needs for wi-fi, audio and video. The food is of course an important part of the day and our chefs ensures that you get refreshments throughout the day. The lunch is prepared from the region’s ingredients and flavored with love for Norwegian food traditions.
Our meeting rooms:
Kornlageret – is on the loft above the potato reception. The room is set up with round tables and seating for up to 45 people. Or as a cinema setup for 60 people.
Direksjonen – is the former office of the late 1800s and is a unique room with lots of details and genuine objects. Chairmans table with seeting for up to 18 people.
Malteriet – is the former rom for making malt before the distilleryprocess and has a capacity for up to 90 people on group tables.
Contact us for offers on your course and meeting experience!